Contributie 2022

 Contributie   Totaal
Senioren recreanten4x  €32,50   € 130 per jaar
jeugd4x  €22,50   €  90 per jaar