Contributie 2023 
 
Contributie
   
Totaal
Senioren recreanten
4x  €33,50
   
€ 134 per jaar
Jeugd
4x  €23,00
   
€  92 per jaar
N.A.T. lid*
4x  €7,50
   
€  30 per jaar
* N.A.T lid
Wanneer je voor een langere tijd afwezig bent door ziekte, scholing o.i.d kun je dit doorgeven aan de
penningmeester. Er wordt dan gekeken of je voor deze regeling in aanmerking komt.
Je betaalt dan tijdelijk 7.50 euro per kwartaal. Je krijgt dan wel de nieuwsbrief en je kunt deelnemen aan
onze activiteiten . Je blijft dus gewoon lid!

Bankgegevens : NL64RABO 0365 0116 49 t.n.v. Dropshot74